Міжнародна академія інформатики

Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія інформатики» (надалі - Академія) є неприбутковою міжнародною громадською організацією, створеною відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про громадські об'єднання», яка об'єднує своїх членів на засадах добровільності, єдності інтересів членів Академії для задоволення своїх законних прав і свобод та реалізації статутної мети

Основною метою діяльності Академії є - захист законних соціальних, вікових, культурних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, а також сприяння розвитку фундаментальних теоретичних і прикладних досліджень, їх впровадженню в практику, формуванню наукової бази інформатизації суспільства, що забезпечує головний напрямок науково-технічного та соціально-економічного прогресу людства.